INFORMACJE

DANE TECHNICZNE ZAPRAWEK


Zaprawki łódkowe formy podstawowej:

Lp. Typ zaprawki Wymiary [mm] Uwagi
szerokość wysokość długość
1 Nr 2* 8 13 68 *dostępne również w wys. 7,5mm
2 Nr 4* 15
15
20
16
81
74
*zaprawki dostępne w wysokości 16 i 20mm
3 Nr 22 15 13 68  
4 Nr 20 20 11 64  

Zaprawki Nr 2 formy wydłużonej:

Dostępne w dwóch systemach: SKIEPKO i Lamello

Lp. Typ zaprawki Wymiary [mm] Przesunięcie
szerokość wysokość długość
1 L=150 (system SKIEPKO) 8 13 150 82
2 L=250 (system SKIEPKO) 8 13 250 182
3 L-90 (system Lamello*) 8 13 158 90*
4 L-250 (system Lamello*) 8 13 318 250*

*zaprawki o długości dostosowanej do prowadnicy Lamello.

Zaprawki formy wydłużonej dostępne są na zamówienia również w innych rozmiarach przekroju: Nr 4, Nr 22, Nr 20. Podstawowym gatunkiem drewna jest sosna. Dostępne w innych gatunkach – na zamówienie.

Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo
Brand Logo